Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

SÖZLEŞME

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formu'nu elektronik ortamda kabul ederek, taraflar arasında akdedilecek olan mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce, satıcı iletişim bilgileri, siparişi verilen ürünlerin özellikleri, vergiler dahil ürün fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerinin SATICI tarafından kendisine tam, doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlandığını teyit etmektedir.

MADDE 1. SATICI BİLGİLERİ

ÜNVANI : EYLÜL MOBİLYA – MUSTAFA BURAK KOÇ

MERKEZ ADRESİ : Buhara Mah. Barış Cad. No:53/d Seçuklu / KONYA

TELEFON : 0 332 248 66 33

E-POSTA ADRESİ : info@eylulmobilya.com.tr


MADDE 2. ALICI BİLGİLERİ

ADI SOYADI:  {name}

ADRESİ: {address}

TELEFON:+ {phone}

E-POSTA ADRESİ:{email}


ALICI, işbu maddede verdiği bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu kabul eder. Verilen adres bilgileri ile ALICI'ya ulaşılamaması durumunda SATICI'nın sorumluluğu bulunmayacaktır ve bundan dolayı tüm sorumluluk ALICI'ya ait olacaktır.


MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

Mesafeli satış sözleşmesine konu olan ürün/ürünlerin adı, kodu (cinsi, türü, modeli, rengi), miktarı,satış bedeli aşağıdaki gibidir:ÜRÜN

BİRİMFİYAT (TL)

ADET

TOPLAM(TL)

{products}{price}
{quantity}
{total}


MADDE 4. TESLİMAT DETAYLARI

ÜRÜN, ALICI'nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, paketlenmiş ve sağlam olarak,bulunduğu bina yada ev önüne siparişin onaylandığı tarih itibariyle 30 iş günlük teslimat süresi içerisinde teslim edilir. Tüketicinin ürünlerinin bina önünden daire yada evine taşınma ve montaj sorumluluğu ALICI’ya aittir. Savaş, doğal afet, ayaklanma, grev, lokavt, sel, yangın, deprem gibi SATICI’nın herhangi bir kusuru olmaksızın ortaya çıkan ve makul önlemlerle engelleyemeyeceği hallerde bu süre uzayabilir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI tesimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. ÜRÜN, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Adalara, denizaşırı yerlere ve Yurdışına teslimat yapılamamaktadır. Stokta hazır bulunmaksızın ALICI'nın isteği doğrultusunda hazırlanmaya başlanan; stokta hazır olmaması sebebiyle ALICI'nın siparişi akabinde üretime geçilen ürünler haricindeki ürünlerin teslim süreleri mevzuatta belirlenen süreler dahilinde olacaktır. Eylül Mobilya  dağıtım merkezlerine uzak mesafedeki bölgelere yapılacak teslimatlarda ilgili ilçeye en yakın dağıtım merkezinin ilgili ilçeye uzaklığına göre hesaplanarak belirlenen tarife üzerinden uzak mesafe teslimat ücreti alınabilmektedir. Her bir il ve ilçenin ücret tarifesi güncel piyasa koşullarına göre Satıcı Firma tarafından belirlenmektedir.Tüketici belirtilen tutarı kabul etmemesi durumunda bulunduğu adres’e bağlı il merkezinde Eylül Mobilya teslimat noktasından ürünü kendi imkanları ile ücretsiz alabilir.MADDE 5. CAYMA HAKKI VE BU HAKKIN KULLANILAMAYACAĞI HALLER

5.1. ALICI, sipariş verdiği ve işbu Ön Bilgilendirme ile onayladığı ürün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adreste bulunan kişiye tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir. ALICI ALICI'nın cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde SATICI'ya yazılı olarak bildirimde bulunması, ürün/ürünlerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması veya mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması ve bu şekilde kullanılmamış olması şarttır.


5.2. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde, tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün; birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICININ veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün esas alınır.


5.3. Sipariş öncesinde ALICI'nın talepleri doğrultusunda, üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürün/ürünler ile ilgili olarak cayma hakkı kullanılamayacaktır. ALICI, cayma hakkını “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” te düzenlenen hususlar birlikte aşağıdaki sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer sözleşmelerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

- Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

- ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

- Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsuruları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

- Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

- Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


5.4. ALICI tarafından cayma hakkının, ürünlerin kendisine teslimini takip eden 14 (ondört) günlük süre içerisinde yazılı olarak SATICI'ya bildirimde bulunmak suretiyle kullanması durumunda, SATICI, ürün/ürünleri ilk satıldığı haliyle yani demonte edilmiş olarak (Paketleri açılmamış hali ile) fatura aslı ile birlikte teslim almakla yükümlüdür. ALICI, ürün/ürünlerin tesliminden önce de cayma hakkına haizdir. ALICI cayma süresi içinde ürün/ürünleri, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olup, ALICI ürün/ürünlerin bedelinde meydana gelen değer azalmasını tazmin etmekle yükümlüdür. ALICI, cayma hakkının kullanılması nedeni ile SATICI'ya iade edeceği ürün/ürünleri SATICI'nın sözleşmede belirtilen adresine nakliye şirketi aracılığıyla ve SATICI ile önceden mutabık kalınmak sureti ile belirlenecek zamanda (tarihte) alacaktır. ALICI cayma hakkı kullandığı ürünleri SATICI’nın adresine eksiksiz teslim etmek zorundadır.Teslim ile alakalı nakliye bedeli ALICI’ya aittir. ALICI'nın iade edeceği ürün/ürünler için SATICI firmadan Şirket iadelerinde, iade faturası düzenlenme zorunluluğu bulunmaktadır. ALICI cayma hakkı ve anlaşmalı kargo firmaları hakkında bilgi için 03322486633 no'lu telefondan veya infoeylulmobilya.com.tr e-posta adresine e-posta gönderebilir.


5.5. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye masraflarını, ürün/ürünlerin cayma hakkının SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI'nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ALICI'ya iade edilir.


5.6. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde malı SATICI'ya ulaştırmak üzere SATICI’nın belirticeği adrese geri göndermek zorundadır.

MADDE 6. BAŞVURU

Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği parasal sınırlar dâhilinde SATICI’nın mal veya hizmeti sattığı veya SATICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir.

MADDE 7. BİLGİ

7.1. İşbu Ön Blgilendirme Formu'nda yer alan bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.


7.2. Mesafeli satış sözleşmesinin ve ön bilgilendirme formunda yer alan Alıcı'nın bazı kişisel bilgilerini (ad-soyad, telefon,TC Kimlik Numarası adres veya e-posta adresleri vb. gibi) Satıcı veri sorumlusu sıfatıyla saklamaktadır.


Satıcı, işbu sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da alışveriş aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, TC Kimlik Numarası, adres, e-mail adresi, doğum tarihi gibi bilgileri; gerektiğinde Alıcı ile temas kurmak için kullanabilir veya işbu bilgileri depolayabilir veya işleyebilir. Kişisel Veriler aynı zamanda Satıcı’nın süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma, pazar araştırmaları ve iletişim/pazarlama faaliyetleri yapmak için, Satıcı’nın işbirliği içinde olduğu firmalara da aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. Alıcı, Satıcı’nın belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve/veya tüzel kişilere, üyelerin kişisel verilerini iletmesine, işlenmesine ve depolanmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açıkça onay verdiklerini beyan ve kabul eder.


Alıcı; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Satıcı'ya başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.


ALICI


Adı/soyadı/Ünvanı : {name}

Adresi : {address}

Telefon : {phone}

E-mail :  {email}
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. SATICI

Ünvanı: MUSTAFA BURAK KOÇ – EYLÜL MOBİLYA (“EYLÜL MOBİLYA”)

Adresi: Buhara Mh Barış Cad No: 53/D  Selçuklu/KONYA Meram V.D. 20750570332

Müşteri Hizmetleri Telefon: 0 332 248 66 33

Mail : info@eylulmobilya.com.tr
1.2 ALICI:

Adı/soyadı/Ünvanı: {name}

Tc / Vergi No : {tc}

Adresi:  {address}

Telefon: {phone}

Email:{email}

Tarih : {date}


2. TANIMLAR

a) ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN: ALICI’nın istekleri doğrultusunda özel olarak üretilen ve/veya kurulum gerektirip (parçalı olup) kurulmuş ürünlerdir. Örneğin kumaş rengi ve türü değiştirilen koltuklar, ahşap malzeme özelliği değiştirilen mobilyalar, kurulumu ve montajı yapılan ürünler, özel ölçü üretilen ürünler, yatak, yastık, yorgan vb. gibi ürünler ve yapısı gereği kişiye özel ürünler, iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünler ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN kategorisine girer.

b) STANDART ÜRÜN: ALICI’nın istekleri doğrultusunda özellikleri değiştirilmeyen ve kurulum gerektirse de henüz kurulumu gerçekleştirilmeyen ürünlerdir.

c) TEŞHİR ÜRÜN: EYLÜL MOBİLYA MAĞAZA’larında sunulan ürünlerdir.

d) SANAL POS: EYLÜL MOBİLYA MAĞAZA’larında bilgisayar ortamında yapılan kredi kartı ödeme metodunu ifade eder.

e) MOBİL POS: EYLÜL MOBİLYA MAĞAZA’larında bulunan kredi kartı ödeme terminallerini ifade eder.

f) İNTERNET SİTESİ: www.eylulmobilya.com.tr internet sitesini ifade eder.

g) MAĞAZA: Satışın yapıldığı EYÜL MOBİLYA mağazasını ifade eder.

h) MOBİL UYGULAMA: Apple Store ve benzeri platformlar aracılığıyla akıllı telefonlar ve tabletlerde alışveriş deneyimi sunan EYLÜL MOBİLYA uygulamasını ifade eder.

i) MAĞAZA: Satışın yapıldığı EYLÜL MOBİLYA mağazasını ifade eder.

j) ALICI: ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişi

3. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya www.eylulmobilya.com.tr uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Ön Bilgilendirme Formu ve internet sitesinde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürünlerin (“Ürün”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
4. ÜRÜN

Sözleşme konusu ürünün veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıdaki şekildedir.


ÜRÜN

BİRİMFİYAT (TL)

ADET

TOPLAM(TL)

{products}{price}
{quantity}
{total}

5. ÖDEME ŞEKLİ

5.1. KREDİ KARTI İLE ÖDEME

a) ALICI, kredi kartı ile ödeme yöntemini tercih ettiğinde İNTERNET SİTESİ’nde alışverişini tamamlamadan önce ilgili sayfada kredi kartı bilgilerini girecektir.

b) ALICI, uygun olduğu ölçüde yer alan taksit seçeneklerinden dilediğini tercih edebilir veya tek çekim seçeneği ile ödemeyi gerçekleştirebilir. Taksit seçeneğinin tercih edilmesi halinde EYLÜL MOBİLYA vade farkı yansıtma hakkını saklı tutar.

c) ALICI’nın bankası kampanyalar düzenleyerek seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar ALICI bankasının inisiyatifindedir ve SATICI’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda İNTERNET SİTESİ’nde kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

d) ALICI’nın taksit seçeneklerinden birisini tercih etmesi durumunda kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine ALICI bankası tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması ALICI bankasının inisiyatifindedir.

e) Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) ALICI'nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde ALICI bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

g) ALICI, kredi kartı ile ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır.

h) Kredi kartı ile ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

5.2. HAVALE/EFT İLE ÖDEME

a) ALICI, havale/EFT ile ödeme yapmayı tercih ettiğinde SATICI’nın banka IBAN bilgileri ALICI ile İnternet Sitesi üzerinden paylaşılacaktır.

b) ALICI, havale/EFT ile ödemeyi gerçekleştirdikten sonra ödemenin SATICI banka hesabına ulaşmasından sonra siparişi 2 iş günü içerisinde onaylanacaktır. ALICI transfer işleminin açıklama kısmına sipariş numarasını yazmalıdır.

c) Sipariş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü içinde havalesi yapılmayan siparişler EYLÜL MOBİLYA tarafından iptal edilecektir.


5.3. SESLİ YANIT SİSTEMİ İLE ÖDEME

a) Telefon ile yapılan satın alma işlemlerinde ALICI ödeme için sesli yanıt sistemine yönlendirilecektir ve ödemeyi yapmak için istenilen kredi kartı bilgilerini tuşlayacaktır.

b) ALICI, sesli yanıt sistemiyle ödemeyi gerçekleştirdiğinde kendisine bilgi verilecektir.


6. TESLİMAT

a) ÜRÜN, ALICI'nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, paketlenmiş ve sağlam olarak siparişin onaylandığı tarih itibariyle 30 iş günlük süre içerisinde teslim edilir.

b)Stokta hazır bulunmaksızın ALICI'nın isteği doğrultusunda hazırlanmaya başlanan; stokta hazır olmaması sebebiyle ALICI'nın siparişi akabinde üretime geçilen ürünler haricindeki ürünlerin teslim süreleri mevzuatta belirlenen süreler dahilinde olacaktır.

c) Savaş, doğal afet, ayaklanma, grev, lokavt, sel, yangın, deprem gibi SATICI’nın herhangi bir kusuru olmaksızın ortaya çıkan ve makul önlemlerle engelleyemeyeceği hallerde bu süre uzayabilir.

d) ÜRÜN’ün teslim edilmesinin imkansızlaşması halinde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içerisinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirecektir ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade edecektir.

e) Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

f) ÜRÜN, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

g) Adalara teslimat yapılamamaktadır.

h) Eylül Mobilya dağıtım merkezlerine uzak mesafedeki bölgelere yapılacak teslimatlarda ilgili ilçeye en yakın dağıtım merkezinin ilgili ilçeye uzaklığına göre hesaplanarak belirlenen tarife üzerinden uzak mesafe teslimat ücreti alınabilmektedir.

Her bir il ve ilçenin ücret tarifesi güncel piyasa koşullarına göre Satıcı Firma tarafından belirlenmektedir.Tüketici belirtilen tutarı kabul etmemesi durumunda bulunduğu adres’e bağlı il merkezinde Eylül Mobilya teslimat noktasından ürünü kendi imkanları ile ücretsiz alabilir.


6.1. NAKLİYELİ ÜRÜNLER TESLİMATI

a) Planlanan teslimat tarihinden 1-3 gün önce SMS veya arama yoluyla ALICI’ya ulaşılır ve ALICI’nın onayı alınır. Teslimat planları sistem tarafından otomatik olarak hazırlandığı için özel durumlar dışında değişiklik yapılmaz.

b) Teslimat günü, teslimat için gelmeden önce gün içerisinde aranıp bilgi verilir.

c) ALICI’nın özel durumu veya belirtilen adreste kimsenin bulunmadığı ve teslimatın gerçekleştirilemediği durumlarda, 2. teslimat en az 14 gün sonrası için yeniden planlanır ve yeni nakliye organizasyonu için SATICI ekstra nakliye ücreti talep eder.

d) Teslimat sırasında bir problem fark edilmesi durumunda, problemin teslimat ekibi tarafından sağlanacak teslimat formunda ALICI tarafından belirtilmesi gerekir.

e) SATICI ürün/ürünlerin teslimatını ALICI’nın adresinde bina yada kapı önü teslim etmeklekle yükümlüdür. Kurulum ve ya montaj ALICI’ya aittir.

6.2. ZORUNLU HALLERDE İLERİ TARİHLİ TESLİMATLAR

a) İleri tarihli teslimat talebi müşteri tarafından sipariş esnasında veya sonrasında belirtilebilir. Sipariş esnasında belirtilen talepler sistemde görünen termin tarihinin üzerine en fazla 2 (iki) ay eklenerek ücretsiz şekilde depolanır.

b) Sipariş esnasında belirtilmeyen ileri tarihli teslimat talepleri ALICI kaynaklı hastalık vb. durumlar gibi mücbir bir sebebin varlığı halinde; ALICI’ya Eylül Mobilya tarafından bildirilen teslim tarihi Eylül Mobilya tarafından tek sefere özgü olarak en fazla 2 (iki) ay ileri bir tarihe ertelenebilecektir. Bu durumda Eylül Mobilya tarafından yapılan depolama masrafı ALICI’nın sorumluluğunda olacaktır.

c) İleri tarihli teslimat yalnızca nakliyeli ürünlerde yapılabilmektedir.

d) Belirtilen teslim tarihlerinin geçmesine rağmen SATICI tarafından teslim edilemeyen sipariş Eylül Mobilya tarafından iptal edilerek sipariş bedelinin iadesi ALICI’ya yapılacaktır.

e) Sipariş anında belirtilmeyen depoda bekletme taleplerinde gecikme süresi ve bekletilen adede göre ücret uygulanır. Bu ücretlendirme ürün/ay başına 4000,00-TL (Dört bin Türk lirası) olarak yapılır. Eylül Mobilya bu ücretlendirmede piyasa koşulları ve depolama maliyetlerindeki yükselişe göre tek taraflı değişiklik yapma hakkını haizdir.

f) İleri teslimat talep edilen ürünlerde 3 (üç) günden sonra iptal ve iade hakkı yoktur.


7. SİPARİŞ İPTALİ

ALICI henüz teslim edilmeyen ürünlerde sipariş tarihinden itibaren 3 gün içerisinde ücretsiz iptal veya değişim talebinde bulunabilir. 3. gün sonrasındaki iptal talepleri için Cayma Hakkı, ÜRÜN İADESİ VE DEĞİŞİMİ şartları geçerlidir. Yararlanılmış bir kampanya varsa iptal durumunda geçerliliğini yitirecektir.

Fraud, kartlı ödeme sisteminde kart sahiplerinin bilgisi dışında kart bilgileri kullanılarak gerçekleştirilen işlemler veya sahte, çalıntı kredi kartı kullanımı suretiyle yapılan alışverişlerde SATICI siparişi tespit ettiğinde iptal edip kart sahibine iade etme hakkına sahiptir.

8. CAYMA HAKKI, ÜRÜN İADESİ VE DEĞİŞİMİ

a) ALICI, STANDART ÜRÜN’lerde teslim tarihinden itibaren 3 (üçgün) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. .


b) Tüketici Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ALICI’nın ÜRÜN’ü teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından ÜRÜN’ün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

c) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, birden fazla parçadan oluşan mallarda ALICI’nın son parçayı teslim aldığı gün, teslimat günü olarak kabul edilir.

d) Cayma talebinizi cayma hakkı süresi dolmadan info@eylulmobilya.com.tr adresinden talep oluşturarak veya 0 332 248 66 33 numaralı çağrı merkezimizi arayarak iletebilirsiniz.

e) ALICI’nın cayma hakkı kullanım süresi bittikten sonra, STANDART ÜRÜN’lerde keyfi iade alınmamaktadır.

f) İade işlemlerinin başlatılması için ürünün Eylül Mobilya tarafından teslim alınmış olması ve iade şartlarına uygun olması gerekmektedir.


g) ALICI, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN’lerde cayma hakkını kullanamaz. Yatak, yastık ve yorganlar vb. gibi yapısı gereği kişiye özel ürünlerin,Özelleştirilmiş ürünlerin, outlet ve teşhir ürünlerinin değişim ve iadeleri yapılamaz.

h) ALICI’nın cayma hakkı kullanım hakkı olmayan ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN’lerde, kabul etmek tamamıyla SATICI’nın inisiyatifinde olmak üzere ALICI’nın iade talebini geri çevirmemek adına ÜRÜN fiyatı üzerinden ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN’lerde %30 kesinti ile iade alma hakkına sahiptir. Bu talep teslim tarihinden sonraki 14 gün için geçerlidir.


i) Ürünlerin iadesi taleplerinde, ürünlerin teslimatının kargo ile yapılması durumunda ürün iadeleri kargo ile ALICI tarafından yapılmalıdır. Kargolu ürünlerde ürünün ALICI tarafından kargoda hasar görmeyecek şekilde paketlenmesi ve orjinal paketleriyle iade edilmesi gerekmektedir.

j) Sipariş oluşturulduktan sonra seçilen kumaşta değişiklik yapmak istenirse, bu durum siparişin verildiği gün ya da ertesi gün web sitesi üzerinden ya da herhangi bir Eylül Mobilya Mağazasına giderek bildirilmelidir. Sipariş alındıktan 1 gün sonra Alıcı’nın seçeceği kumaş kesilerek ürün hazırlanmaya başlanmaktadır. Bu nedenle daha geç gelen değişim talepleri kabul edilememektedir.

k) Halihazırda üretimi tamamlanmış olan ve sipariş onayıyla birlikte üretilecek olan iki ürünün aynı sepette olduğu siparişlerde, kazan farkından dolayı birebir aynı kumaş tonu garantisi verilememektedir.


9. GARANTİ KAPSAMI VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER

a) Satılan ÜRÜN, Living ürünler hariç Eylül Mobilya tarafından 2 sene boyunca garanti kapsamındadır. Garanti hizmetleri sipariş anında ALICI tarafından beyan edilen ve teslimat gerçekleştirilen adres için geçerli olacaktır.

b) Satın aldığın ürününün beyan ettiğin adrese tesliminden sonra, ürünün bir başka adrese taşınması veya yerinin değiştirilmesinden kaynaklı herhangi bir kusur ve/veya hasar meydana gelmesi; kullanım hatasından kaynaklanan kusur ve/veya hasarlardır. Bu durumlarda üründeki bu kusurlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

c) ÜRÜN’de bir kusur olduğu fark edildiği durumlarda SATICI, 30 gün içinde sorunu çözmeyi taahhüt eder. Teslimat anındaki kusurlar, teslimat anında SATICI’ya bildirilmelidir. Teslimden sonra ÜRÜN’de tespit edilen hasar, eksiklik, yanlış ürün gibi bildirimler teslimden itibaren 14 gün içinde SATICI’ya yapılmalıdır. 14 günden sonra yapılan bildirimlerde, üründe kullanım hatası olup olmadığı değerlendirmeye alınacak ve kullanım hatası dışındaki haller garanti kapsamında ücretsiz olarak giderilecektir.

d) ÜRÜN’ün kumaş değişimiyle yeniden üretime girmesinin zorunlu olduğu hallerde kazan farkından dolayı birebir aynı kumaş tonu garantisi verilememektedir.

e) ALICI’nın kullanım hatasından kaynaklı durumlar Garanti Kapsamında değildir.


10. ÖDEME İADESİ VE PROSEDÜRÜ

a) SİPARİŞ İPTALİ ile ilgili ödeme süreci, ALICI’nın talebi göndermesini takip eden 7 iş günü içerisinde başlatılır.

b) ÜRÜN iadesi ile ilgili iade ödeme süreci, ÜRÜN’ün SATICI’ya ulaşmasını takip eden 7 iş günü içinde başlatılır. ALICI’nın ödediği bedel ALICI’ya iade edilir.

c) Katılım alt limiti olan bir kampanya dahilinde gerçekleşen siparişlerin iade ücreti hesaplanırken, kalan sipariş tutarının alt limiti karşılamadığı durumlarda geçerli kampanya devre dışı kalır ve ücret iadesi ALICI’nın yaptığı ödeme baz alınarak kalan tutara göre hesaplanır.

d) İade tutarları güncel satış fiyatından değil, ALICI’nın yaptığı ödeme tutarı üzerinden gerçekleştirilir.

e) Ayıpsız ürünün keyfi iadelerinde ürünün iadesine yönelik iade alım taşıma bedeli; ALICI’nın sipariş sırasında ödediği teslimat ücreti ve varsa uzak mesafe teslimat ücreti ALICI’ya yapılacak iade bedelinden düşülerek ALICI tarafından ödenmiş olacaktır.


10.1. KREDİ KARTI İLE ÖDEMEDE İADE

a) ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Banka tarafından ALICI’ya yapılacak iade şekli BANKA ile ALICI arasında olup SATICI’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

b) SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

c) Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartıyla yapılan ödemelerin iadesi aynı kredi kartına yapılır.

10.2. MOBİL POS KREDİ KARTI İLE ÖDEMEDE İADE

a) ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Banka tarafından ALICI’ya yapılacak iade şekli BANKA ile ALICI arasında olup SATICI’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

b) SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

c) Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda bahsedilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

10.3. HAVALE/EFT ILE ÖDEMEDE İADE

a) ALICI’nın sipariş esnasında beyan ettiği banka hesabına iade yapılır.

b) Hediye çeki kullanılarak gerçekleşen siparişlerde nakit iadesi yapılamaz, iade hediye çeki ile yapılır.

11. GENEL HÜKÜMLER

ALICI, www.eylulmobilya.com .tr internet sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Fiyatlar piyasa koşullarına veya yapılabilecek kampanyalara bağlı olarak, anlık değişikliklere uğrayabilir. Eylül Mobilya, dilediği zaman ve önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın, ürün fiyatlarını değiştirme ve/veya kampanya koşullarını ve bitiş tarihini haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI'ya gönderilmesi zorunludur.

Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin ayıplı (arızalı, bozuk vb.) halinde veya garanti kapsamında ve şartları dahilinde arızalanması veya bozulması halinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için söz konusu ürünler SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

ALICI'nın sipariş verdiği ürün bedelini ödememesi ya da satış bedelinin kredi kartı hesabında gerekli meblağ olmaması sebebi ile tahsil edilememesi durumunda ürün satışı gerçekleşmeyecektir. ALICI, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı veya ödemeyi yaptığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda SATICI'nın herhangi bir ürün sunmakla yükümlüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI, İnternet Sitesi’nde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. Ürün fiyatlarında açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede ve piyasa fiyatının çok altında olması halinde, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin SATICI tarafından iptal edilme hakkı vardır. ALICI böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

Satışa sunulan ürünler stoklarla sınırlı olup, SATICI stok tükenmesi veya ürünün tedarik edilememesi sebebiyle sipariş iptal etme hakkını saklı tutar.

Teslim edilmiş olan bir ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, ilgili ürünün üretiminin durdurulmuş olması gibi haklı bir sebep uyarınca yenisiyle değiştirilmesi mümkün olmazsa SATICI ücret iadesi yapma veya mümkünse ürünün benzerini teslim etme hakkını saklı tutar.

Ürün üretim hattından kaynaklanan zorunlu sebeplerle özellik bilgilerini değiştirme hakkına sahiptir.

Fiyatlar piyasa koşullarına veya yapılabilecek kampanyalara bağlı olarak, anlık değişikliklere uğrayabilir. Eylül Mobilya, dilediği zaman ve önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın, ürün fiyatlarını değiştirme ve/veya kampanya koşullarını ve bitiş tarihini haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle satın alınan ürün indirime girdiyse aradaki ücret farkı talep edilemez.


12. UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde KONYA ilinde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

13. DELİL ANLAŞMASI

Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

14. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşmenin kabul edilerek onaylanması ve İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sipariş verdiğini, Sözleşme şartlarını kabul ederek taraf olduğunu ve herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İnternet Sitesinde yer alan Ön Bilgilendirme Formu ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


Eğer Mobilya Hizmeti satın aldıysan bu hizmetle ilgili aşağıdaki maddelere göz atabilirsin.

1. TANIMLAR

Alıcı

Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişiyi ifade eder.

Hizmet Veren

İşbu sözleşmeye konu olan Mobilya Hizmetlerinin yürütülmesi için Eylül Mobilya tarafından hizmet alınan 3. taraf şirketler, atölyeler ve sair işletmeleri ifade eder.

İnternet Sitesi

www.eylulmobilya.com.tr uzantılı internet sitesi, aplikasyonu ve buna bağlı tüm uygulamaları ifade eder.

Kargolu Ürün

Ürün teslimatının Eylül Mobilya veya Hizmet Veren tarafından anlaşmalı kargo ve lojistik firmalarıyla gerçekleştirildiği ürünlerdir.

Mobilya Hizmeti/Hizmetleri

Eylül Mobilya ‘dam başka bir satıcı firmadan satın alınan veya garanti süresi dolmuş Eylül Mobilya markalı mobilyalar için İnternet Sitesi’nden Alıcı’ya satışı sunulan montaj, döşeme, boya, ev işçilikleri, özel işçilikler, nakliyat ve sair mobilya hizmetlerini ifade eder.

Nakliyeli Ürün

Ürün teslimatının Eylül Mobilya ve/veya Hizmet Veren’in nakliye ekipleri tarafından gerçekleştirildiği ürünlerdir.

Ön Bilgilendirme Formu

Alıcı’nın işbu sözleşmeye konu ürün veya hizmeti satın almadan önce ilgili ürün veya hizmetin temel nitelikleri, Satıcı’nın unvanı, adresi ve diğer iletişim bilgileri, ürün veya hizmetin fiyatı, ödeme, teslimat, ifaya ilişkin ve diğer hususlar hakkında bilgilendirilmesi saiki ile hazırlanan ve İnternet Sitesi’nde konumlandırılan formu ifade eder.

Ürün

İşbu mesafeli satış sözleşmesi kapsamında satın alınan Mobilya Hizmeti’ne konu ürünü ifade eder.

Servis Ekibi

Eylül Mobilya adına servis veren ekibi ifade eder.

2. MOBİLYA HİZMETİ

İşbu Sözleşme’ye konu edilmesi mümkün olan, Satıcı tarafından Mobilya Hizmeti olarak satışa sunulan hizmetlerin detayları aşağıda belirtilmiştir:


    • TAMİR İŞLEMLERİ

- Koltuk, kanepe, köşe koltuk, berjer, sandalye ve sair mobilya ürünlerin zaman içinde oluşan çökme, kırılma, gıcırdama, kapak ayarı, ses, sallanma vb. sorunlarına yönelik tamir işlemleri hizmetinin işbu Sözleşme kapsamında satışa konu edilmesi mümkündür. - (i) Eylül Mobilya markalı olup garanti süresi dolmuş ürünler ve/veya (ii) Eylül Mobilya’dan başka bir satıcı firmadan satın alınan ürünler ilgili hizmete konu edilebilecektir. - Servis Ekibi’nin Alıcı ile iletişime geçmesinin akabinde sorun görsel olarak veya Alıcı teslimat adresinde ziyaret edilerek yerinde tespit edilir ve böylece tamir süreci belirlenir. - Ürün Alıcı’nın teslimat adresinde veya atölyede tamir edilerek müşteri sorunu giderilir. - Tamir süreci sırasında ek bir parça gerekmesi halinde Alıcı ek ödeme yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

    • MONTAJ İŞLEMLERİ

- Yatak odası, yemek odası, dolap/TV ünitesi, karyola/baza, kitaplık/konsol, şifonyer/komodin, mutfak dolabı, avize kurulum işlemleri ile mobilya, tablo, ayna vb. kurulu ürünlerin duvara sabitleme işlemleri hizmetinin işbu Sözleşme kapsamında satışa konu edilmesi mümkündür. - Ancak Eylül Mobilya’dan başka bir satıcı firmadan satın alınan ürünler ilgili hizmete konu edilebilecektir. - Servis Ekibi’nin Alıcı ile iletişime geçmesinin akabinde sorun görsel olarak veya Alıcı teslimat adresinde ziyaret edilerek yerinde tespit edilir ve böylece yürütülecek montaj işlemleri belirlenir. -Montaj işlemleri Alıcı’nın teslimat adresinde gerçekleştirilir. - Duvara sabitleme hizmeti işlemi ürün başına verilmektedir. - Montaj işlemleri sırasında ekstra bir masraf gerekmesi halinde Alıcı ek ödeme yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

    • KUMAŞ DEĞİŞİMİ

- Düğmeli ürünler (chester) hariç olmak üzere koltuk, kanepe, köşe koltuk, berjer, sandalye ve sair mobilyalarda kumaş değişim ve döşeme işlemine yönelik hizmetin işbu Sözleşme kapsamında satışa konu edilmesi mümkündür. - (i) Eylül Mobilya markalı olup garanti süresi dolmuş ürünler ve/veya (ii) Eylül Mobilya’dan başka bir satıcı firmadan satın alınan ürünler ilgili hizmete konu edilebilecektir.[DK1] - Servis Ekibi’nin Alıcı ile iletişime geçmesinin akabinde sorun görsel olarak veya Alıcı teslimat adresinde ziyaret edilerek yerinde tespit edilir ve böylece kumaş değişim süreci belirlenir. - Alıcı kumaş değişim hizmeti kapsamında sadece Eylül Mobilya kumaş kartelasından seçim yapmayı ve Satıcı’ya ilgili kumaş bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. - Ürün ve kumaş atölyeye alınarak Ürün’de kumaş değişimi yapılır. Ürün’ün işlemlerinin bitmesinin akabinde Alıcı’nın teslimat adresine teslimat yapılacaktır. - Kumaş değişim işlemleri sırasında ekstra bir masraf gerekmesi halinde Alıcı ek ödeme yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

    • CAM& AYNA DEĞİŞİMİ

- Servis Ekibi’nin Alıcı ile iletişime geçmesinin akabinde cam ölçü veya özelliği görsel olarak veya Alıcı teslimat adresinde ziyaret edilerek yerinde tespit edilir ve böylece üretilecek cam/ayna belirlenir. - Teslimat işlemleri daha önceden Alıcı ile iletişime geçilerek belirlenen tarihte, Alıcı’nın teslimat adresinde gerçekleştirilir. - Hizmet fiyatları metrekare fiyatıdır. - Cam&ayna değişim işlemleri sırasında ekstra bir masraf gerekmesi halinde Alıcı ek ödeme yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

    • BOYA HİZMETLERİ

- Ev boyama, duvar boyama, mobilya boyama, duvar kağıdı, duvar çıtası takılmasına yönelik hizmetin işbu Sözleşme kapsamında satışa konu edilmesi mümkündür. - Hizmetler daha önceden Alıcı ile iletişime geçilerek belirlenen tarihte, Alıcı’nın belirlediği adreste gerçekleştirilir. - Boya hizmetleri sırasında ekstra bir masraf gerekmesi halinde Alıcı ek ödeme yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

    • ÖZEL İŞÇİLİKLER

- Dolap, TV ünitesi, mutfak dolabı, banyo dolabı, ofis mobilyası gibi ürünlerin Alıcı’nın istekleri uyarınca özelleştirilmiş ölçü, renk, malzeme, çekmece sayısı, kapak sayısı, şekli gibi hususlarda tasarlanarak üretilmesi hizmetinin işbu Sözleşme kapsamında satışa konu edilmesi mümkündür. - Eylül Mobilya, üretimi gerçekleştiremeyeceği özel ölçü/şekil/malzeme taleplerini haklı gerekçeyle yerine getirmeme hakkını saklı tutmaktadır. - Alıcı ile anlaşılan üretim şeklinde üretime geçilmesinden sonra ekstra bir masraf gerekmesi halinde Alıcı ek ödeme yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.


Satıcı, yukarıda belirlenen hizmetlerin ifasında anlaşmalı olduğu Hizmet Veren’den ihtiyaç duyduğu kadar hizmet alabilir, dilerse sözleşme konusu işlerin tamamını Hizmet Veren’e yaptırabilir. Alıcı bu durumda, Satıcı’nın belirlemiş olduğu Mobilya Hizmetlerini Hizmet Veren’den satın almasını ve Mobilya Hizmetlerinin ifasının Satıcı tarafından belirlenecek Hizmet Veren tarafından gerçekleştirilmesini kabul beyan ve taahhüt eder.

3. MOBİLYA HİZMETİNDE SİPARİŞ İPTALİ

Sipariş tarihinden itibaren üç (3) gün içerisinde işbu Sözleşme kapsamındaki Mobilya Hizmeti’nin verilmemiş olması halinde, Alıcı ücretsiz iptal veya değişim talebinde bulunabilir. Ancak bu halde Alıcı, satın almış olduğu Mobilya Hizmeti kapsamında Servis Ekibi tarafından gerekli olması halinde teslimat adresine gelinerek Ürün’ün yerinde incelenmesi ve/veya Ürün’ün Alıcı’dan teslim alınarak Satıcı tarafından atölyeye taşınması sırasında yapılan ulaşım ve ilgili sair masrafları ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. MOBİLYA HİZMETİNDE CAYMA HAKKI, HİZMET İADESİ VE DEĞİŞİMİ

a) Alıcı, işbu sözleşmeye konu olan herhangi bir Mobilya Hizmeti, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca Mobilya Hizmetleri “tüketicinin isteklerine veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar” kapsamında ve eski hale dönülmesi mümkün olmayan Hizmetler kapsamında kabul edileceği için cayma hakkını kullanamayacağını kabul ve beyan eder.

b) Alıcı’nın sipariş tarihinden itibaren üçüncü (3) günden sonra iptal ve/veya iade talebinde bulunması halinde; Satıcı ilgili bu talebi tamamıyla kendi inisiyatifinde olmak üzere Mobilya Hizmeti fiyatı üzerinden %30 kesinti yaparak kabul edebilir. Her halükarda, Alıcı iptal talebini siparişin onaylanmasından itibaren yedi (7) gün içinde Satıcı’ya yöneltmiş olmalıdır.